Ինչ վերաբերում է ֆինանսական հատկացումներին, ապա դրանք բյուջեից չեն լինի, այլ միջազգային գործընկերներից ստացած դրամաշնորհների առավել արդյունավետ օգտագործման արդյունքում: